Gezinstherapie

Soms is er in een gezin sprake van spanningen en problemen. Of weet je als ouder even niet hoe je met een bepaalde fase of met bepaald gedrag van je kind om moet gaan.
Misschien herken je een of meerdere van de volgende dingen:

 • Niet weten hoe je met je puber moet communiceren
 • Meningsverschillen tussen de verschillende opvoeders (in een intact of gescheiden gezin)
 • Je kind vertoont onhandelbaar gedrag
 • De gezelligheid in huis is weg
 • (Veel) ruzie tussen ouder en kind
 • (Veel) ruzie tussen de kinderen onderling
 • Zorgen hebben over het gedrag van je kind
 • Niet weten hoe je je kind(eren) bij moet sturen
 • Geen raad weten met bepaalde zaken in de opvoeding
 • De veranderingen in je gezin na de geboorte van een (eerste) baby
 • De veranderingen in je gezin door volwassen (wordende) kinderen
 • Niet weten hoe je met de diagnose van je kind moet omgaan

Bij gezinstherapie wordt er gekeken naar de spanningen en problemen in een gezin.
Ik onderzoek samen met jullie als gezin hoe iedereen op elkaar reageert en met elkaar omgaat.
Ik kijk met jullie naar hoe dit de spanningen en problemen veroorzaakt, naar hoe het in stand gehouden wordt en wat er voor nodig is om hier een omslag in te maken. Uiteindelijk met als doel dat iedereen binnen jullie gezin zich veilig en goed voelt.

Het hele gezin

Bovenstaande zaken kunnen individueel of door de opvoeders samen opgepakt worden, maar ik geloof er in om bij gezinsproblemen zoveel mogelijk het hele gezin te betrekken. Zeker wanneer de kinderen op een leeftijd zijn waarop ze kunnen aangeven wat ze fijn en niet fijn vinden. Daarnaast werkt het in mijn ervaring ook effectiever om het hele gezin te betrekken, omdat daarmee het plaatje completer en dus beter behandelbaar is. We zullen dan ook zoveel mogelijk gesprekken met het hele gezin voeren.

Iedereen heeft zijn rol in een gezin en ik vind het belangrijk dat elk gezinslid gezien en gehoord wordt.
Het kan voorkomen dat er enkele individuele gesprekken plaatsvinden, wanneer dit beter is voor het proces.     

De therapie start met een intakegesprek waarin we kijken wat ik voor jullie kan betekenen en of er een klik is.
Ik bied therapie aan alle soorten gezinnen:
klassieke, eenouder-, samengestelde en regenbooggezinnen.

Wil jij je gezin aanmelden voor een intakegesprek of heb je een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.