Praktische info

Lieke Gijzen is aangesloten bij:


Klachten- en privacyreglement

Praktijk Lieke Gijzen heeft een klachtenregeling bij SCAG volgens de ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg’ (WKKGZ).

Praktijk Lieke Gijzen voldoet aan de wettelijke verplichting uit de Europese privacywetgeving ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).